Wspieramy lokalną społeczność poprzez działania charytatywne. Szczególnie bliski jest nam los dzieci i młodzieży. Pomagamy szkołom, parafiom, stowarzyszeniom.